FN Motol patří k prvním nemocnicím v ČR, kde v roce 1999 začal fungovat dobrovolnický program.


Organizace dobrovolnického programu ve FN Motol

V roce 2004 se stalo Dobrovolnické centrum součástí Fakultní nemocnice v Motole. Od té doby spadá celý program pod Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou a je tímto stabilně organizačně zakotven ve struktuře nemocnice.
Úkolem Dobrovolnického centra je výběr, příprava a poskytování zázemí a opory dobrovolníkům. Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a manažerka dobrovolnického centra. Na každém oddělení, kam docházejí dobrovolníci, je odpovědnou osobou tzv. kontaktní osoba.

Smysl a poslání programu

Posláním dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolník jako člověk přicházející ze "zdravého světa" může pomoci překlenout náročné chvíle v nemocnici a přispět k lepšímu průběhu a efektu léčby.
Vytvořte si webové stránky zdarma!