Canisterapie

Canisterapie je podpůrná metoda, při které se využívá kontaktu člověka se psem. Přestože je v názvu terapie, nemusí se jednat jen o profesionální terapii. Canisterapii lze rozdělit na dva typy:

1) canistrapie vedená profesionálem (psycholog, lékař...)                                                                                           

2) vedený laikem ve spolupráci s profesionálem - na tento typ se zaměřujeme ve FN Motol.

Dobrovolníci se věnují individuální nebo skupinové canisterapii u dětských a dospělých pacientů.

Kdo je dobrovolník se psem

Dobrovolník spolu se svým psem procházejí speciální přípravou pro canisterapii u nás v Dobrovolnickém centru. Spolu pak docházejí se svým psem za dětskými nebo dospělými pacienty - hlavním cílem je pacienty rozptýlit, potěšit, odpoutat od stereotypu nemocnice. Návštěvy dobrovolníků se psy rozšiřují pacientům spektrum podnětů v nemocničním prostředí.

Kam dobrovolníci se psy docházejí

Pravidelné docházení:

  • 1 den v týdnu na 1 hodinu (např. klinika Dětské psychiatrie, Neurologie a Neurochirurgie, Centrum následné péče).

Nárazové návštěvy:

  • 1x za měsíc na 1 hodinu (společné akce pro více dětských klinik nebo u seniorů v Centru následné péče).

Příprava na canisterapii

Na canisterapii Vás připravíme u nás v centru, nemusíte mít canisterapeutickou zkoušku u jiné organizace. 

1) Vstupní pohovor se svým psem u koordinátorky

2) Seznámení psa s prostředím nemocnice

3) 4x Náhled canisterapie u zkušených dobrovolníků (půjdete se podívat jak canisterapii v nemocnici vede zkušený dobrovolník)

4) Vlastní canisterapie nanečisto v nemocničním prostředím s figuranty

5) Jednodenní školení dobrovolník a pes v nemocnici (získáváte osvědčení)

6) Testování psa pro nemocniční prostředí (závěrečná zkouška - získáváte osvědčení)


Zooterapie

Zooterapie je podpůrná metoda, která využívá pozitivní působení zvířete na člověka.

Dobrovolníci se věnují individuální nebo skupinové zooterapii u dětských a dospělých pacientů.

Program zooterapie je zaměřen na kontakt pacienta se zvířetem nebo jeho pozorování, získání nových poznatků ze života různých druhů zvířat, jejich potřeby, životní cyklus a podobně.

I malé zvíře dokáže pacienta zaujmout, potěšit, uklidnit a celkově ho podpořit v jeho náročné situaci, ve které se v nemocnici nachází.

Dodržujeme welfare zvířat a respektujeme jejich jedinečnost. Každá zooterapie je připravena na míru dle schopnosti, povahy každého druhu zvířete, potřeba a zdravotního stavu pacientů. Tak jako připravujeme dobrovolníky se psy na canisterapii, tak připravujeme i dobrovolníky na zooterapii. Již jsme měli v nemocnici chameleóna, strašilky, morčata, králíky, agamu, šneka, ráčky, papouška a podobně.

Pokud máte doma hodné zvíře o které byste se chtěli podělit s pacienty, neváhejte se nám ozvat (vhodnost určitého druhu zvířete pro využití v nemocnici posuzuje koordinátorka).

Příprava dobrovolníka na zooterapii:

1) Úvodní pohovor (zájemce o dobrovolnictví přinese své zvíře a domluví se s koordinátorkou na možnostech zapojení)

2) Zooterapie s figuranty (vyzkoušíte si předem připravený program)

3) Jednodenní školení

Kam dobrovolníci se zvířaty docházejí:

  • Pravidelné docházení:

1 den v týdnu na 1 hodinu (skupinové setkání na konkrétní klinice nebo individuální setkání s pacientem).

  • Nárazové návštěvy:

1x za měsíc na 1 hodinu (skupinové setkání na konkrétní klinice nebo individuální setkání s pacientem).


Na koho se obrátit:

Kontaktujte naší koordinátorku Janu Jirsovou na emailu: jana.jirsova2@fnmotol.cz nebo tel: 224 431 973 nebo viz. kontakty

Nebo nás kontaktujte přes formulář:

Vytvořte si webové stránky zdarma!