Kurzy


1) Základní kurz pro koordinátory zooterapie ve zdravotnickém zařízení 2022

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků a vedoucí pracovníky ve zdravotnických zařízeních, kteří chtějí zavést canisterapii či další formy zooterapie pro své pacienty. Seznámíme Vás s interním modelem výběru dobrovolníků a psů, který se osvědčil a řadu let úspěšně funguje ve FN Motol.

Obsah kurzu:

  • Zavedení zooterapie do zdravotnického zařízení
  • Interní model výběru dobrovolníků se psem/zvířetem
  • Formální náležitosti canisterapie a zooterapie
  • Specifika canisterapie a zooterapie ve zdravotnickém zařízení
  • Výběr vhodného psa pro zdravotnické zařízení (povaha - vlastnosti, charakter, temperament zvířete)

Forma kurzu: teoretická a praktická část

Počet hodin: 14 hodin

Kurzovné: 2.500,-Kč hotově na místě


2) Základní kurz pro zájemce o canisterapii ve zdravotnickém zařízení 2022

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny, kdo se již canisterapii ve zdravotnickém zařízení věnují, ale také pro ty, kdo o canisterapii přemýšlejí a chtějí získat informace a potřebné dovednosti.

Obsah kurzu:

  • Typy a formy canisterapie
  • Specifika canisterapie v nemocničním prostředí
  • Vhodnost a výcvik psa pro canisterapii v nemocnici
  • Nácvik canisterapeutických dovedností

Forma: teoretická a praktická část (za účasti vašeho psa i bez)

Počet hodin: 14 hodin

Kurzovné: 1.200,-Kč hotově na místě


3) PODVEČERNÍ ,,ŠKOLIČKA" CANISTERAPIE 2022

Obecný popis

Podvečerní školička canisterapie je prostorem pro všechny zájemce o canisterapii, kteří by si rádi prohloubili komunikaci se svým psem dle metody pozitivní motivace.

Nenásilnou metodou naučíte svého psa dovednosti a triky, které využijete při canisterapii v nemocnici jak u dětských tak dospělých pacientů. Zaměříme se na hlubší pohled porozumění psí řeči.

Pro koho je školička určena

Pro všechny, kteří canisterapii praktikují a nebo s ní teprve začínají ve zdravotnickém zařízení.

Každému se budeme věnovat na úrovni na které se nachází. Můžete přijít i s vlastním nápadem co by jste svého psa chtěli doučit.

Cíl

Rozvíjení triků a dovedností canisterapeutických psů zaměřené na aktivizaci pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Porozumění komunikačních signálů u psů.

Forma

Teoretická a praktická část ( 70% se budeme věnovat praxi)

Počet hodin: 18 hodin

Kurzovné: 4000Kč, platba hotově na místě

Stávající dobrovolníci FN Motol, kteří u nás aktivně vykonávají canisterapii mají tento kurz zdarma. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!