Dobrovolnictví a Zooterapie ve zdravotnických zařízeních v ČR

=== PROGRAM KE STAŽENÍ ===


Milé kolegyně, milí kolegové,

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice v Motole Vás srdečně zve na odbornou konferenci s názvem Dobrovolnictví a Zooterapie ve zdravotnických zařízeních v ČR. Konference se skládá z 2 tématických bloků a uskuteční se ve čtvrtek 11. května 2023 a v pátek 12. května 2023 od 9:30 hodin do 16:30 hodin.

Ve čtvrtek 11. května 2023 proběhne téma: Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v ČR

V pátek 12. května 2023 proběhne téma: Zooterapie ve zdravotnických zařízeních v ČR

Je možné se přihlásit na jeden den konference podle tématu, které Vás zajímá, anebo na oba dva dny.

Přihláška k aktivní účasti:
https://forms.office.com/r/2RT3fkeXEy

Přihláška k pasivní účasti:
https://forms.office.com/r/JnCNqCb29K

Aplikace pro vkládání abstraktů:
https://forms.office.com/r/TV61hN4XmR


OBECNÉ INFORMACE:

Ocitáme se v období "pocovidovém", které v mnoha oblastech života přineslo mnoho změn. Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních se to dotklo také. Chtěli bychom s vámi sdílet nové zkušenosti, které jsme díky těmto změnám získali a rádi bychom představili inspiraci z různých koutů ČR. Konference bude zaměřená především na inspiraci – k čemu všemu lze dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních využít, kromě běžného základu a jaké má "účinky" na pacienty, personál, rodinu pacienta...

A jak může zooterapie pomoci a jak může podpořit dětské a dospělé pacienty v jejich náročné životní situaci? Rádi bychom se dotkli aktuálních odborných témat a poznatků z praxe, např. nové a osvědčené metodiky a postupy práce, kazuistiky, co konkrétně může zooterapie v nemocnici nabídnout a za jakých podmínek, jaká očekávání může zooterapie splnit a kde má své hranice a limity, co konkrétně přináší spolupráce s odborníky, inspirace ze zahraničí apod.

Jedná se o tématicky jedinečnou konferenci, která přinese spoustu zajímavých pohledů v oboru.

Budeme rádi, když se do konference aktivně zapojíte.


GARANT KONFERENCE:

Mgr. Jana Nováková, MBA - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNM

MODERÁTORKY KONFERENCE:

Bc. Jana Blažková, manažerka Dobrovolnického centra FNM

Bc. Jana Hurdová, metodička pro canisterapii a zooterapii ve FNM


MÍSTO KONÁNÍ:

Kinosál v budově ředitelství Fakultní nemocnice v Motole – 2. patro

Registrace otevřena od 8:45

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • PASIVNÍ ÚČAST: do 30. 4. 2023

 • AKTIVNÍ ÚČAST: do 15. 4. 2023

 • abstrakt do sborníku zašlete pomocí příslušného odkazu do 30. 4. 2023

pozn.: O zařazení příspěvku do programu konference rozhodne příslušná moderátorka s ohledem na soulad a navazování témat.

Konečný program konference bude upřesněn 14. dní před konáním konference.

ZAPLACENÍ POPLATKU:

 • V případě přihlášení na 1 den (11. 5. nebo 12. 5.) je poplatek 700,-Kč/1 den

 • V případě přihlášení na oba dva dny je poplatek 1200,-Kč/2 dny

 • Možnost vystavení faktury (do 30. 4. 2023) a vystavení daňového dokladu

 • Platbu prosíme převodem nejpozději do 5. 5. 2023

 • číslo účtu: 17937051/0710

 • var. symbol pro platbu: 1605

 • do zprávy pro příjemce napište "Konference Dobrovolnictví a zooterapie"

 • Pro zaměstnance FNM a dobrovolníky DC FNM je vstup bezplatný

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ:

Výstup na zastávce metra A "nemocnice Motol"

Parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno 30 Kč/30 min

Je možné zaparkovat před areálem nemocnice na placených hodinách cca 60 Kč den. (ulice pod nemocnicí u jižní vrátnice V Úvalu).

OBČERSTVENÍ:

V průběhu konference bude zajištěno drobné občerstvení.

Dále je možné využít obchodů a bufetů v areálu FNM.


VAŠE PŘÍPANÉ DOTAZY ZODPOVÍ:

Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v ČR

Bc. Jana Blažková

jana.blazkova2@fnmotol.cz

Zooterapie ve zdravotnických zařízeních v ČR

Bc. Jana Hurdová

jana.hurdova@fnmotol.cz

KAPACITA PRO PASIVNÍ ÚČASTNÍKY:

80 míst


DOBROVOLNICTVÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V ČR

Obecný popis:

Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních udělalo v poslední době velký krok kupředu a bylo mnoho příležitostí ke vzdělávání, získávání základních informací a také ke vzniku nových dobrovolnických center.

My chceme na tento trend navázat a v rámci konference jít s tématy více do hloubky. Rádi bychom představili inspirativní příspěvky, které představí využití dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních nad rámec základních představ. Každý by si tak měl odnášet nové nápady i návody, jak se pustit do nových projektů a obohatit tak již existující dobrovolnický program, nebo motivovat k využití dobrovolnictví tam, kde o jeho existenci teprve uvažují.

Představíme si konkrétní příklady z praxe – aktivity s/pro pacienty, spolupráce s odborným personálem, přizpůsobení dobrovolnictví nenadálým situacím a další tipy.

Máte zajímavé téma, o které byste se rádi podělili? Napište nám.

Cílem konference:

 • Výměna zkušeností, vzájemná inspirace a odborný dialog v oblasti dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Konference je určena:

 • Zdravotnickému personálu (lékař, sestra, psycholog, psychiatr, apod.)

 • Koordinátorům dobrovolnických programů v nemocnici

 • Dobrovolníkům

 • Odborníkům ze sociální oblasti (sociální pracovník, herní terapeut, apod.)

 • Pedagogům, speciálním pedagogům a jejich asistentům

 • Managementu, který zvažuje využití dobrovolnického programu, nebo přemýšlí nad jeho "oživení"

 • Dalším zájemcům

Informace pro aktivní účast:

Chtěli byste se podělit o Vaše zkušenosti s dobrovolnictvím ve zdravotnickém zařízení a aktivně se konference zúčastnit? Budeme moc rádi za Vaši aktivní účast. Stačí kliknout na odkaz, či QR kód a přihlásit se do 15. dubna 2023. Časová dotace příspěvku je plánovaná na 30 minut včetně diskuze.


ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Obecný popis:

V současné době se v nemocnicích můžeme setkat s využitím různých druhů zooterapie (psi, kočky, králíci, poníci, koně, ptactvo, exotická zvířata, hospodářská zvířata apod.) Zvířata jsou využívána jak v dobrovolnických aktivitách, tak v terapii v  různých oborech a kontextech. Vše má svá daná specifika. Konference se bude zabývat možnostmi zooterapie ve zdravotnickém zařízení. Zejména tím, jak může zooterapie pomoci a jak může podpořit dětské a dospělé pacienty v jejich náročné životní situaci.  Rádi bychom se dotkli aktuálních odborných témat a poznatků z praxe, např. nové a osvědčené metodiky a postupy práce, jejich efekt a účinky, kazuistiky, co konkrétně může zooterapie v nemocnici nabídnout a za jakých podmínek, jaká očekávání může zooterapie splnit a kde má své hranice a limity, co konkrétně přináší spolupráce s odborníky, inspirace ze zahraničí apod.

 Cílem konference:

 • Výměna zkušeností, vzájemná inspirace a odborný dialog v oblasti zooterapie.

Konference je určena:

 • Zdravotnickému personálu (lékař, sestra, psycholog, psychiatr, fyzioterapeut, ergoterapeut apod.)

 • Koordinátorům dobrovolnických programů v nemocnici

 • Dobrovolníkům a terapeutům se zvířaty

 • Odborníkům ze sociální oblasti (sociální pracovník, terapeut, aktivizační pracovník apod.)

 • Pedagogům, speciálním pedagogům a jejich asistentům

 • Dalším zájemcům z řad aktivit a terapie se zvířaty

Tématické okruhy příspěvků:

 • Profesionální rovina zooterapie

 • Dobrovolník se zvířetem, terapeut se zvířetem

 • Kazuistiky, výzkum, zpětná vazba

 • Odborná spolupráce s lékaři, psychology, psychiatry apod.

 • Zvíře ve fyzioterapii, ergoterapii, sociální práci, logopedii, krizové intervenci, bazální stimulaci apod.

 • Osvědčené metodiky a postupy, koncepty

 • Inspirace a novinky ze zahraniční spolupráce

 • Novinky a postupy ve výcviku zvířat, v přípravě zvířat pro zooterapii

 • Osvědčené organizační složky zooterapie v nemocnici (Interní a externí zavedení zooterapie)

 • Máte jiné zajímavé téma, o které byste se rádi podělili? Napište nám.

Informace pro aktivní účast:

Chtěli byste se podělit o Vaše zkušenosti se zooterapií ve zdravotnickém zařízení a aktivně se konference zúčastnit? Budeme moc rádi za Vaši aktivní účast. Stačí kliknout na odkaz, či QR kód a přihlásit se do 15. dubna 2023. Časová dotace příspěvku je plánovaná na 30 minut včetně diskuze.

Vytvořte si webové stránky zdarma!