Kdo je dobrovolník

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Na rozdíl od nemocničního personálu (často i rodiny) se dobrovolníci nezajímají o zdravotní stav, což může pro pacienta znamenat vítanou změnu a příležitost k odpoutání od nemoci. Dobrovolník se totiž neorientuje na pacienta, ale na člověka. V žádném případě nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje. Určitě tedy není potřeba mít zdravotnické (či jakékoliv jiné speciální) vzdělání.

Výběr dobrovolníků

Jelikož dobrovolníci ve FN Motol jsou v přímém kontaktu s pacienty a celkově veškerá jejich činnost probíhá ve zdravotnickém zařízení, je nutné, aby procházeli důkladným výběrem v Dobrovolnickém centru. Každý zájemce o dobrovolnictví absolvuje úvodní pohovor s koordinátorem, poté se rozhoduje, zda bude pokračovat jako nepravidelný či pravidelný dobrovolník. 

V případě domluvy na pravidelném zapojení zájemce absolvuje zkušební návštěvy na oddělení v doprovodu koordinátora, školení a závěrečnou testovací návštěvu.

O konečném zařazení zájemce do programu rozhoduje koordinátor.

Dobrovolnické aktivity

Způsobů, jak dobrovolničit ve FN Motol, je hned několik a na výběru toho správného zájemci vždy spolupracují s koordinátorem dobrovolníků.

Nárazové dobrovolnictví

Vhodná forma především pro vytíženější zájemce. Jedná se o pomáhání při nárazových akcích, které organizuje Dobrovolnické centrum pro dětské i dospělé pacienty. Nejčastěji pořádáme různá vystoupení (divadelní, hudební, taneční apod.), nebo tematické dílny (výtvarná, korálkování apod.). Dobrovolníci zde pomáhají především se svozem pacientů na místo konání, s organizací akce, asistují pacientům a doprovází je zpět na pokoje. V případě zajímavého nápadu a předchozí domluvy s Dobrovolnickým centrem je možné, aby akci vymysleli a organizovali také samotní dobrovolníci. Akce se konají nepravidelně a dobrovolníci nemají povinnost účastnit se každé z nich, mohou si vybírat podle svých časových možností a docházet tak například i jednou měsíčně. Tyto akce se však konají v odpoledních hodinách v pracovní dny, nikoli večer, nebo o víkendech. 

Nárazovým dobrovolníkem se může stát zájemce již od 15 let.

Pravidelné dobrovolnictví

Ideální pro ty, kteří mají rádi řád a nebojí se samostatného docházení. S těmito dobrovolníky se domlouváme na pravidelných návštěvách u pacientů z jednotlivých oddělení. Proto je v takovém případě o něco komplikovanější postup k tomuto druhu dobrovolnictví.

Po úvodním pohovoru s koordinátorem musí absolvovat také jednodenní školení. Také v tomto případě je doporučení na pravidelné docházení opět na koordinátorovi.

Nakonec však pravidelní dobrovolníci zahájí docházení k dětem, k dospělým i k seniorům a snaží se pacientům zpestřit dlouhé chvíli v nemocnici s nabídkou vhodných volnočasových aktivit (hry, výtvarné aktivity, povídání, čtení apod.).

Běžně se dochází v časovém rozmezí 14:00 - 20:00.

Pravidelně mohou docházet zájemci až od 18 let

Dobrovolník se rozhodne pro jednu z forem pravidelného zapojení:

  • A) Domácí oddělení

Dobrovolník si vybírá své oddělení, na které následně chodí na pravidelné návštěvy a snaží se věnovat všem pacientům.

  • B) Individuální poptávky

Dobrovolník čeká na poptávku a následně navštěvuje konkrétního pacienta, který je doporučen / vybírán personálem.

Trvají po dobu hospitalizace daného pacienta a bývají časově více flexibilní.

  • C) Dvě mouchy jednou ranou

Intenzivní volba pro ty největší dobrodruhy:

Dobrovolník kombinuje A + B, chodí na své domácí oddělení a současně se věnuje individuálním poptávkám.


Canisterapie a zooterapie

Pokud chcete docházet se svými zvířecími parťáky. Jedná o návštěvy pacientů a jejich rozptýlení za pomoci zvířátek. Dobrovolníci tak tvoří se svými mazlíčky tzv. canisterapeutické/zooterapeutické týmy. Ve FN Motol nejčastěji dochází pejsci, ale setkat se tu můžete také s králíkem, morčetem, pakobylkami, papoušky a dalšími zvířátky. Nezáleží tolik na druhu, ale spíše na vhodnosti konkrétního zvířete. To posuzuje koordinátorka pro canisterapii a zooterapii spolu s metodičkou, které vhodné kandidáty zároveň pro docházení připraví a vyškolí. Není tedy potřeba canisterapeutických zkoušek od jiných organizací. Také se zvířátky mohou dobrovolníci docházet pravidelně (individuální kontakt s pacienty) i nepravidelně (nárazové akce - tzv. zvířátkové dny).

Jak poznáte dobrovolníka ve FN Motol

Každý dobrovolník registrovaný v Dobrovolnickém centru se po nemocnici pohybuje řádně označený zářivou žlutou vestou s logem Dobrovolnického centra, případně tričkem s nápisem "DOBROVOLNÍK". Pravidelní dobrovolníci navíc obdrží visačku s vlastní fotkou a jménem. Canisterapeutičtí psi nosí speciální postroj s označením "CANISTERAPEUTICKÝ PES" a stejně označeným vodítkem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!